Seçme ve Yerleştirme |

İnsan Kaynakları olarak amacımız, ESALBA’ yı geleceğe taşıyacak, ESALBA yetkinliklerine sahip nitelikli iş gücünü aramıza katmak, en uygun adayı en uygun pozisyonda objektif araçlarla değerlendirmektir.

İşe alım sürecimiz, kadro planı doğrultusunda, açık olan pozisyonların anlaşmalı internet sitelerinde duyurulmasıyla başlar. Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday havuzları oluşturulup, pozisyon gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra, özgeçmişi uygun adaylar görüşmeye davet edilir.

Görüşme sürecinde; başvuru formu, yabancı dil testi, kişilik testi ve yetkinlik bazlı ölçme ve değerlendirme teknikleri ve araçları kullanılır. Adaylar, öncelikle İnsan Kaynakları yetkilisi ile “Yetkinlik Bazlı Mülakat” ile ilgili pozisyonun birim ve üst düzey yöneticisiyle hem kişilik hem de mesleki yeterlilik kriterleri açısından mülakat gerçekleştirirler. Mülakatlarda başarılı bulunan adaylar, “Değerlendirme Merkezi” uygulamasına dahil edilirler.

Değerlendirmeler sonucunda, işe alım süreci, en uygun adaya iş teklifi yapılması ile sonlanır. İş teklifi yapılmayan adaylara değerlendirilme durumları ile ilgili bilgi verilir. Adayların başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirmek üzere “ESALBA Aday Veritabanı”nda saklı tutulur ve uygun olabilecek pozisyonlar için ilgili adaylarla iletişime geçilir.

Performans Yönetim |

ESALBA’da Performans Yönetim Sistemi, şirket ve bireysel hedeflerin birlikte yönetildiği bir sistemdir. Üst yönetim tarafından belirlenmiş şirket hedeflerinin duyurulmasından sonra bireysel hedeflerin belirlenmesi için çalışmalar başlatılır. Bireysel performans hedefleri, organizasyonel yapıda yukarıdan aşağıya indirgenerek ve çalışanın şirket hedeflerine olan katkısı düşünülerek belirlenir. Bireysel hedeflerin oluşturulmasında, yönetici ve çalışanın bir araya gelmesi ve hedefler üzerinde uzlaşmaları en temel esastır. Hedef belirleme döneminde çalışanın hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Çalışan performansları bireysel hedefler üzerinden aylık olarak izlenir.
Yıl ortasında yönetici – çalışan ara görüşmeleriyle gözden geçirilen hedefler, yine çalışan ve yöneticinin yüz yüze görüşmeleriyle yıllık olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir, her bir hedefin gerçekleşme durumuna göre yapılan puanlama hedef ağırlıklarına göre hesaplanarak çalışanın yılsonu performans primini belirler.

Ücret Yönetim |

ESALBA’da mavi ve beyaz yakalı personelin maaşları ve yan hakları ücret sistemine göre belirlenmektedir.

Ücret sisteminde, piyasa şartlarında rekabetçi olmasına özen gösterdiğimiz kademe bazlı bir yönetim söz konusudur.

Kariyer Yönetim |

Çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performans sonuçları, onların iş hayatlarını geliştirmek ve yönlendirmek adına değerlendirilir.

Bu doğrultuda, bir üst pozisyon ya da boş veya yedeklenmesi düşünülen pozisyon gerekliliklerine sahip olan çalışanlar, ilgi ve beklentileri doğrultusunda organizasyonda yatay ve dikey yapıda değerlendirilir. Bu süreçte çalışanlar Gelişim Merkezi uygulamasına katılır.

Gelişim Merkezi sonuçlarına göre gelişim planları hazırlanarak çalışana ve yöneticisine çalışanın kariyer beklentileri ve gelişim alanları ile ilgili rehberlik hizmeti sağlanır.

Eğitim ve Geliştirme |

Çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performans sonuçları, onların iş hayatlarını geliştirmek ve yönlendirmek adına değerlendirilir.

Bu doğrultuda, bir üst pozisyon ya da boş veya yedeklenmesi düşünülen pozisyon gerekliliklerine sahip olan çalışanlar, ilgi ve beklentileri doğrultusunda organizasyonda yatay ve dikey yapıda değerlendirilir. Bu süreçte çalışanlar Gelişim Merkezi uygulamasına katılır.

Gelişim Merkezi sonuçlarına göre gelişim planları hazırlanarak çalışana ve yöneticisine çalışanın kariyer beklentileri ve gelişim alanları ile ilgili rehberlik hizmeti sağlanır.

Açık Pozisyonlar

BAŞVURU

        - Genel

* Başvuru yapmak için ilgili alanları doldurunuz.

İngilizce Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Eskişehir / TÜRKİYE Tel:+90 222 236 21 50 (pbx) Fax: +90 222 236 21 59 info@esalba.com