Yenilikçi üretim teknolojileri...

Burada Cam Tavanlar Yok!

Burada Cam Tavanlar Yok!

18 Mart 2024 Pazartesi

Esalba Metal Sanayi, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçları kabul eder, uygular ve örneklerin yaygınlaştırılması adına liderlik eder. Küresel amaçlardan, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği maddesi açısından, faaliyet gösterdiği yer ve sektörlerde eşitliğin sağlanması adına, kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcı uygulamaları ile öne çıkar.

Cinsiyet dengelemesi politikaları kapsamında kadın istihdamını teşvik eder, temel ve sosyal haklar kadının bakımından kadını destekler, eğitir ve geliştirilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Esalba`da bir üst yönetim taahhüdüdür. (İlgili politikaya ulaşmak için tıklayın.) Bu nedenle Esalba`da görünmeyen bariyerler ve cam tavanlar yoktur. Cam tavan fenomeni üzerinde özellikle durur; bu kavramın bilinmesini ve bu ayrımcı uygulamayı karşı durulmasını arzu eder.

Cam Tavanlar Ne Demek?

Cam Tavanlar, çoğunlukla iş dünyasında ve organizasyonel yapılar içinde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Çoğunluk içinde dezavantajlı ve azınlıklı grupların -özellikle kadınların- organizasyon içinde üst düzey pozisyonlara yükselmesini engelleyen görünmez engelleri anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Cam tavan fenomeni, kişinin yükselebileceği pozisyonların önünde bir tür görünmez engel olduğunu; bu kişinin terfi ederek liderlik pozisyonlarında yer almalarının engellendiğini belirtir.

Cam tavanlar, aynı eğitim ve donanıma sahip oldukları halde bir grubun ve/veya erkeklerin egemen olduğu üst düzey pozisyonlara ulaşmanın önündeki yapısal ve sistemsel her türlü engelin ifadesidir. Engelin ne olduğundan bağımsız olarak bir grup insanın kariyer gelişimini sınırlar. Terfi edebilmek için gereken özelliklerin belirlenmesindeki önyargılar, cinsiyet eşitsizliği, azınlık grupların genel temsil içindeki azlığı, ağ kurma fırsatlarının eksikliği ve görünürlük eksikliği gibi pek çok faktör bu engeller arasında sayılabilir.

Cam Tavan Sendromu

Cam Tavan Sendromu, iş hayatında son yılların çok irdelenen bilgiler biri haline gelmiştir. Bir metafor olarak hayatımıza giren bu ifade, zaman içinde bir davranış biçimine dönüşmüş olup kariyer yolculuğunda bireylerin sıkça karşısına çıkmaya başlamıştır. Özellikle terfi dönemlerinde, yükselmeye çalışan kişinin önündeki bir bariyer gibi sürekli kendini tekrar etmekte olabilir. Kişilerin bu engelleri tanımlamakta güçlük çektiği noktada, şu belirtiler tanımlamayı kolaylaştırıcı olmaktadır;

1. Yetenek ve performansa rağmen terfi alamama,

2. Üst düzey pozisyonlarda temsilin düşük olması,

3. Fırsat eşitliği eksikliği ve belirli bir grup insanın sürekli olarak terfi etmesi,

4. Toplumsal cinsiyet, köken vb. diğer kimliklere dayalı önyargılı algılar ve stereotiplerin varlığı.

Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu

Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve cam tavan sendromu, özellikle iş dünyasındaki kadınların ilerlemesini engelleyen kavramlarını ifade eder. Bu engeller dikey hiyerarşik yapı içinde, üst pozisyonlara yükselememeleri, eşit işe eşit ücret alamamaları, liderlik pozisyonlarına ulaşmakta zorlanmaları şeklinde kendini gösterebilir.

Cam Tavanlarla Mücadele

Cam tavanlarla mücadele, yalnız kurumsal hayatta değil sosyal yaşamda da üstlenilmesi gereken bir görev olup Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlığının gerekliliklerindedir. İlgili maddenin alt maddeleri, konu bakımından örgütsel yönetim için bağlayıcı ve yönlendiricidir: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/toplumsal-cinsiyet-esitligi/

Cam Tavanlarla Mücadelede ESALBA

Esalba`daki kariyer yolculuğunda üst pozisyonlara terfi, cinsiyet vb. herhangi bir kimlikten arındırılmış olup yalnızca performans değerlendirmesine bağlıdır. Eşit işe eşit ücret politikası sabit olup ücret artışları tamamen performans değerlendirme skorlarına bağlıdır. Esalba`da liderlik koltukları, cinsiyetten bağımsız olarak tamamen yetkinlik, performans ve gelişime rezervedir.

Üretimde erkek işi-kadın işi ayrımı olmaksızın, bireyler yetkinliklerine göre uygun alanlara yerleştirilir. Esalba`da kadın çalışan sayısı erkek çalışanlardan fazladır. Sadece kadın çalışanlara, üç ayda bir kafa izni uygulaması mevcut olup kadınların iş ve sosyal hayat dengesini kurması amaçlanmaktadır.


Diğer Haber Başlıkları