Yenilikçi üretim teknolojileri...

Karbon Ayak İzi Raporumuzu Teslim Aldık

Karbon Ayak İzi Raporumuzu Teslim Aldık

13 Ocak 2024 Cumartesi

Metal Sanayi ve Sürdürülebilirlik

Metal sanayi ve sürdürülebilirlik konusu, Esalba Metal’in önemle üzerinde durduğu ve kapsam dahilinde kendini her geçen gün iyileştirerek uygulamalarını iyileştirdiği bir alandır. Sürdürülebilirlik kavramı endüstriyel üretim süreçlerimizi çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan sürdürülebilir bir şekilde yönetme çabalarımızın bütününü ifade etmektedir. Metal sanayi ve sürdürülebilirlik bağlamında, metal işleme süreçlerinin doğaya olan etkilerini minimize etmeyi, enerji verimliliğini artırmayı, kaynakları daha verimli kullanmayı ve dolayısıyla toplumun refahını artırmayı hedeflemekteyiz.

Çevresel Etkilerin Azaltılması

Çevresel etkilerin azaltılması, Esalba için temel sorumluluk alanıdır. Metal işleme süreçleri her endüstri gibi bazı çıktılara sahiptir. Bu çıktılar ise önemli çevresel etkilere sebebiyet verebilir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, bu etkileri minimize etmek konusunda çeşitli çevresel politika ve teknolojileri benimsemeyi ve iş süreçlerine entegre etmemizi gerektirir. Atık azaltma, enerji tasarrufu, su yönetimi gibi uygulamalar, kurumsal olarak üzerinde çalıştığımız ve şirket politikası olarak benimsediğimiz kavramlardır.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği konusunda metal üretiminin genellikle yüksek enerji tüketimi gerektirdiğinin farkındayız. Bu nedenle ilgili politika ve şirket içi kurallarda sürdürülebilirlik doğrultusunda enerji verimliliği konusunda aldığımız aksiyonların uygulanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edici bir tutum benimsiyoruz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizden oluşan iç çevrede bu kavramlar hakkında bilgilendirici ve yönlendirici pozisyon alarak sera gazı emisyonlarının azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi ve enerji maliyetlerinin azaltılması konularında kalite standartlarını uyguluyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi sistemi, metal parçalar ile ürünlerin, üretimi ve kullanımının sonunda geri dönüştürülerek kaynakların daha verimli, daha etkin kullanımını sağlar. Geri dönüştürülen parça, ürün ya da hurdalar hammaddelerin tükenmesini önler ve atık miktarını azaltır. 

Toplumsal Etkiler

Toplumsal etkiler bakımından sürdürülebilirlik aynı zamanda çalışanların sağlığı, güvenliği, hakları ve toplumun genel refahı gibi toplumsal etkileri içerir. Esalba Metal gibi büyük sanayi kuruluşlarının, çalışanlarına güvenli, sağlıklı, nitelikli çalışma koşulları sunması, çalışanların gelişimini, refahını destekleyerek topluluklara katkı sağlaması önemli bir sorumluluk ve sosyal şirket olma bakımından zorunluluktur.

Inovasyon ve Teknoloji

İnovasyon ve teknoloji bakımından sürdürülebilirlik, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasını teşvik eder. Daha çevreci yöntemlerin, malzemelerin kullanılmasını ya da uygulamalarını içerebilir.

Bütünsel olarak bakıldığında endüstriyel üretimin, çevresel ve toplumsal sorumluluğunu artırmayı amaçlayan bir yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım hem çevreye hem de topluma fayda sağlamak amacıyla üretim süreçlerinin düşünülmesini ve iyileştirilmesini gerektirir. Çevresel bağlamda Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi iş birliği ile karbon ayak izi ölçümünü yaptırarak belgemizi teslim aldık. Bu rapora göre alınacak aksiyonları izlemek için kurumsal web sitemizi ya da Esalba Linkedin sayfamızı takip edebilirsiniz.Karbon Ayak İzi Raporumuzu Teslim Aldık
Karbon Ayak İzi Raporumuzu Teslim Aldık

Diğer Haber Başlıkları